ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Hakka Yürüyen Veysel Demir'in yerine yedek 1. sırada bulunan Adil ATEŞ'in GYK üyeliğine çağırıldı.Veysel DEMİR' den boşalan ABF Başkan Yardımcılığı Yurt dışı Sorumluluğuna Ali ÖZVEREN , Doğu Akdeniz bölge sorumluluğuna Kazım KILIÇ, Karadeniz bölge sorumluluğuna Adil ATEŞ Yönetim kurulunca getirilmesine oybirliğiyle kabul edilmiştir.
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU